Ниво на издигане 4 - пилоти и диспечери, ниво на ИКАО 4

Вашето онлайн решение за постигане на стандартите на ИКАО за английски език


 

   

 

 

Тъй като броя самолети в нашите въздушни пространства продължава да нараства, то и нуждата от осигуряване на безопасност става още по-важна

Преглед на доклад на ИКАО за 28 000 инцидента/нещастни случаи показва, че 70% от проблемите са предизвикани от недостатъчни езикови умения.

Стандартите на ИКАО вече изискват всички пилоти на международни полети и всички авиодиспечери, обслужващи международни полети, да имат минимално ниво по английски език

Това езиково ниво по английски е известно като работно ниво 4 на ИКАО. Езиковите описания (разработени от ИКАО) могат да бъдат намерени тук.

 

 

 

Препоръки Опитайте преди да купите НИ4 в новините
Безопасност в небесата Безопасност в небесата Безопасност в небесата

 

"Имам нужда да достигна поне ниво 4 на ИКАО, за да покрия новите стандарти на ИКАО"