Ниво на издигане 4 - пилоти и диспечери, ниво на ИКАО 4

Вашето онлайн решение за постигане на стандартите на ИКАО за английски език


 

  Натоварените и променливи работни графици на пилотите и диспечерите правят традиционното провеждане на курсове в класни стаи непрактични и неефективни. Все пак, днешните технологии предлагат впечатляващи възможности за нов начин на живот, включително начини за изучаване на езици.

Независимите програми на обучение предлагат по-голяма гъвкавост и предимства, като по този начин курсистите могат да учат със свое собствено темпо и на място, което им е удобно. Такива програми винаги са били полезни за подобряване на речника, граматиката и уменията за слушане. Те обаче са неефективни при подобряване на уменията на курсиста да говори. Това обаче беше досега!

Безопасност в небесата

Авиодиспечер

Безопасност в небесата

 

 

"Имам желание да подобря английския си, но нямам време да ходя на уроци. Какво мога да направя?"