Khoá học cho thanh thiếu niên

DISCO NIGHT
Độ tuổi 			13-17  Ngày học 		Từ 16 tháng 6 năm 2019 đến 25 tháng 8  Khai giảng 		Thứ Hai  Thời gian học 		Từ 1 đến 8 tuần  Trình độ 			Từ 'sơ cấp' đến 'cao cấp'  Sĩ số tối đa 		15 học viên (trung bình khoảng 10 học viên)
select your language
Mayflower College, 1 Radford Road, Plymouth PL1 3BY, UK   Tel. 44-1752-673784   Fax. 44-1752-671537    english@maycoll.co.uk
Mayflower College of English - member of English UK Mayflower College of English - IELTS courses and test centre Mayflower College of English - test centre for BULATS - business English
Thời gian thực học trên lớp là 15 giờ một tuần (09.00-12.00, từ thứ Hai đến thứ Sáu), các hoạt động / thể thao / tham quan vào các buổi chiều trong tuần và cả ngày Thứ Bảy.
Customer reviews
Học phí, Các hoạt động 1 tuần 2 tuần 3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 8 tuần £280 £560 £830 £1,105 £1,372 £1,646 £2,107 Học phí, Các hoạt động, Chỗ ăn ở 1 tuần 2 tuần 3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 8 tuần £464 £905 £1,300 £1,659 £2,002 £2,342 £3,021
Chi phí bao gồm:
Chi phí bao gồm:
T-SHIRT PAINTING
STUDENTS FROM ECUADOR