หลักสูตรเสริมกิจกรรมสำหรับวัยรุ่น

DISCO NIGHT
อายุของนักเรียน  			13-17 ปี  วันที่ 					หลักสูตรเริ่มจากกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางสิงหาคม  วันเริ่ม 					วันจันทร์  ระยะเวลาของหลักสูตร 		ตั้งแต่ 1 ถึง 8 สัปดาห์  ระดับของชั้นเรียน 			ตั้งแต่ "ขั้นต้น" ถึง "ขั้นสูง"  ขนาดของชั้นเรียนสูงสุด 		15 คน (เฉลี่ย 10 คน)
select your language
Mayflower College, 1 Radford Road, Plymouth PL1 3BY, UK   Tel. 44-1752-673784   Fax. 44-1752-671537    english@maycoll.co.uk
Mayflower College of English - member of English UK Mayflower College of English - IELTS courses and test centre Mayflower College of English - test centre for BULATS - business English
หลักสูตรนี้รวมการเรียนในห้อง 15 ชม. ต่อสัปดาห์ (09:00-12:00 น. วันจันทร์-ศุกร์) พร้อมกิจกรรมต่างๆ / กีฬา / การพาชมสถานที่ต่างๆ ทุกบ่ายวันจันทร์-ศุกร์ รวมถึงการพาทัศนศึกษาในวันเสาร์
Customer reviews
ค่าหลักสูตร / กิจกรรม 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ £280 £560 £830 £1,105 £1,372 £1,646 £2,107 ค่าหลักสูตร / กิจกรรม / ที่พัก 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ £464 £905 £1,300 £1,659 £2,002 £2,342 £3,021
ราคานี้รวม:
ราคานี้รวม:
T-SHIRT PAINTING
STUDENTS FROM ECUADOR