Mayflower College, 1 Radford Road, Plymouth PL1 3BY, UK   Tel. 44-1752-673784   Fax. 44-1752-671537   

KURZY

Tieto kurzy jazykovo pripravia študentov na štúdium na britskej univerzite alebo inej inštitúcii vyššieho vzdelávania.

AKADEMICKÁ ANGLIČTINA

Kurz zahŕňa: vytvorenie jasnej a presnej písomnej práce Intenzívnu prax v čítaní zachytávajúc podstatu aj konkrétne informácie plynulosť, presnosť a sebadôveru v hovorenej angličtine posluch hovorenej angličtiny a angličtiny zo záznamu pre konkrétne a všeobecné porozumenie intenzívny prehľad gramatiky úvod do života a štúdia v Británii certifikát a vysvedčenie

ANGLIČTINA PRE PROFESIONÁLOV / KONATEĽOV 

V týchto kurzoch sa kombinujú vyučovacie hodiny všeobecnej angličtiny s individuálnymi (1:1) hodinami. Tieto kurzy sú úplne na mieru prispôsobené potrebám a cieľom študenta (po podrobnej analýze potrieb)

VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

Tieto kurzy sa zameriavajú na upevnenie vašej sebadôvery, plynulosti a presnosti vžívaní všetkých stránok jazyka vrátane: všeobecného pokrytia gramatiky autentického posluchu a cvičenia čítania cvičenia komunikácie v skupine rozšírenia slovnej zásoby vrátane frázových slovies a zvratov výslovnosti a intonácie
Kurz a ubytovanie 
Kurz
No. of weeks 4 8 Academic English £1529 £2794 No. of weeks 4 8 Academic English £1016 £1927
Kurz a ubytovanie 
Kurz  
Voľba 1:   £656 týždenne Voľba 2:   £773 týždenne Voľba 3:   £987 týždenne Voľba 4:   £877 týždenne Voľba 1:   £551 týždenne Voľba 2:   £674 týždenne Voľba 3:   £896 týždenne Voľba 4:   £781 týždenne
Ceny zahŕňajú?
Ceny zahŕňajú?
Ceny zahŕňajú?
Ceny zahŕňajú?
Ceny zahŕňajú?
Ceny zahŕňajú?
Age minimal 16 ans Dates 5 août au 30 août 2019  (4 semaines) 8 juillet to 30 août 2019  (8 semaines) Niveau des cours "niveau intermédiaire supérieur " Nombre maximal d'étudiants par classe 10 étudiants Nombre d'heures par semaines 15 (+ 10 heures de travail à la maison par semaine) 13:30h - 15:15h, 15:30h-16:45h
select your language
Mayflower College, 1 Radford Road, Plymouth PL1 3BY, UK   Tel. 44-1752-673784   Fax. 44-1752-671537    english@maycoll.co.uk
Mayflower College of English - member of English UK Mayflower College of English - IELTS courses and test centre Mayflower College of English - test centre for BULATS - business English
Kolektív našich učiteľov tvoria vysoko kvalifikovaní, nadšení odborníci a ich na študenta orientovaný prístup zaručuje, že každý študent dostane možnosť maximalizovať svoj potenciál. Využívanie britskej kultúry vo vyučovacom programe povzbudzuje študentov k tomu, aby sa vyjadrovali slobodne a aby v reálnych situáciách preniesli teóriu do praxe. Naším cieľom je, aby každá hodina bola efektívna, stimulujúca a príjemná. Skúsenosťami sme zistili, že toto je najlepší spôsob učenia sa a zlepšovania sa.
Customer reviews
Kurz
Kurz a ubytovanie 
  Počet týdňov    1    2    3    4    5    6    8    12    24    36    48 15 hodín týždenne £ 236 £ 473 £ 698 £ 929 £ 1,162 £ 1,367 £ 1,781 £ 2,606 £ 5,043 £ 7,248 £ 9,243 25 hodín týždenne £ 334 £ 667 £ 982 £ 1,309 £ 1,636 £ 1,930 £ 2,515 £ 3,686 £ 7,157 £ 10,418 £ 13,469
Počet týdňov 1 2 3 4 5 6 8 12 24 36 48 15 hodín týždenne £405 £789 £1,155 £1,493 £1,805 £2,116 £2,739 £3,985 £7,706 £11,269 £14,640 25 hodín týždenne £500 £982 £1,430 £1,866 £2,261 £2,661 £3,450 £5,024 £9,461 £13,876 £18,115
Minimálny vek			16 rokov	 Dátumy začatia			Každý pondelok	 Dĺžka kurzu				Od 1 do 48 týždňov	 Úroveň tried			Od začiatočníkov až po pokročilých Maximálna veľkosť triedy	10 študentov (priemerne 6)	 Počet hodín týdenne		15 alebo 25 15: (09:15h - 11:00h, 11:15h - 12:30h) 25: (09:15h - 11:00h, 11:15h - 12:30h, 13:30h-15:30h)  * Students aged 16 or 17 years will require parental consent (download here) and are advised to read the "General Information" (download here) Minimálny vek			16 rokov	 Dátumy konania kurzu		 05 august do 30 august 2019 (4 týždne) 08 júl do 30 august 2019 (8 týždňov)	 Úroveň tried			vyššia stredná	 Maximálna veľkosť triedy	10 študentov	 Počet hodín týždenne		15 (+ 10 hodín domácich úloh týždenne)   13:30h - 15:15h, 15:30h - 16:45h Minimálny vek			16 rokov Dátumy začatia			Každý pondelok Dĺžka kurzu				od 1 do 26 týždňov Úroveň tried			Od začiatočníkov po pokročilých Maximálna veľkosť triedy	10 študentov Počet hodín týdenne Voľba 1: 30 hodín (25 skupinových a 5 individuálnych)Voľba 2: 25 hodín (15 skupinových a 10 individuálnych)Voľba 3: 30 hodín (15 skupinových a 15 individuálnych)Voľba 4: 35 hodín (25 skupinových a 10 individuálnych)