Курсове

Тези курсове имат за цел да подготвят студентите езиково за тяхното обучение в Британски университет или в друг Висш институт.

Академичен английски

Курсът включва: Постигане на ясна и прецизна писмена работа Интензивна четивна практика с цел извличане на основна теза или на специфична информация Лекота на говора, точност и увереност в говоримия английски Слушане на говорима и възпроизведена на запис английска реч с цел общо и специфично разбиране Интензивен преглед на граматиката Представяне на живота и обучението във Великобритания Сертификат и резюме

Английски за професионалисти / изпълнители  

Тези курсове комбинират курса по неспециализиран английски с индивидуални занятия в съотношение (1:1) . Тези курсове са ориентирани изцяло към нуждите и целите на студента (следвайки детайлен анализ на потребностите).

Неспециализиран английски 

Тези курсове са концентрирани върху повишаване на вашата компетентност, прецизност и увереност в приложението на всички езикови аспекти, а именно: Обхващане на граматиката в цялост Упражнения за слушане и четене  Групови комуникативни упражнения  Разширяване на речника, включвайки фразеологични глаголи и идиоми Произношение & интонация
Курса / Настаняване
Курса  
No. седмици 4 8 Academic English £1529 £2794 No. седмици 4 8 Academic English £1016 £1927
Курса / Настаняване 
Курса  
Вариант 1: £656 на седмица		 Вариант 2: £773 на седмица 		 Вариант 3: £987 на седмица		 Вариант 4: £877 на седмица Вариант 1: £551 на седмица		 Вариант 2: £674 на седмица 		 Вариант 3: £896 на седмица		 Вариант 4: £781 на седмица
Цени:
Цените включват ?
Цените включват ?
Цените включват ?
Цените включват ?
Цените включват ?
Цените включват ?
Цени: 
Цени:
Минимална възраст 16 години Начални дати От 5 Август до 01 Август  2019 (4 седмици) От 8 Юли до 01 Август  2019 (8 седмици) Нива на обучение "Средно" Максимален размер на класа 10 студенти Часове на седмица: 15 (+ 10 часа на седмица за домашна подготовка)   13:30h - 15:15h, 15:30h-16:45h
select your language
Mayflower College, 1 Radford Road, Plymouth PL1 3BY, UK   Tel. 44-1752-673784   Fax. 44-1752-671537    english@maycoll.co.uk
Mayflower College of English - member of English UK Mayflower College of English - IELTS courses and test centre Mayflower College of English - test centre for BULATS - business English Минимална възраст			16 години	 Начални дати				Всеки понеделник	 Продължителност на курса		От 1 до 48 седмици Нива на класовете			От "начално" до "напреднало"	 Максимален размер на класовете	10 студенти (средно 6) Часове на седмица			15 или 25 15 - 09:15h - 11:00h, 11:15h - 12:30h25 - 09:15h - 11:00h, 11:15h - 12:30h, 13:30h-15:30h  * Students aged 16 or 17 years will require parental consent (download here)  and are advised to read the "General Information" (download here) Минимална възраст 		16 години  Начални дати 		Всеки понеделник  Продължителност на курса 	От 1 до 26 седмици  Нива на обучение 		От "начално" до					"напреднало" Максимален размер на класа 	10 студенти  Часове на седмица  Случай 1: 30 часа (25 в група и 5 индивидуални)Случай 2: 25 часа (15 в група и10 индивидуални)Случай 3: 30 часа (15 в група и 15 индивидуални)Случай 4: 35 часа  (25 в група и10 индивидуални)
Нашият обучаващ екип се състои от високо квалифицирани, ентусиазирани професионалисти, чиито подход, ориентиран към студентите, гарантира възможността пред всеки студент да  развие  своя потенциал в максимална степен. Представянето на британската култура в програмата за обучение насърчава студентите да се изразяват свободно и да  трансформират теорията в практика в реални ситуации. Целта ни е всеки урок да бъде ефективен, стимулиращ и приятен. В резултат на натрупания опит ние се убедихме, че това е най-добрият начин да yчиш и да се усъвършенстваш.
Customer reviews Customer reviews Customer reviews
Курса 
Курса / Настаняване
No. седмици 1 2 3 4 5 6 8 12 24 36 48 15 часа на седмица	£236	£473	£698	£929	£1,162	£1,367	£1,781	£2,606	£5,043	£7,248	£9,243  25 часа на седмица	£334	£667	£982	£1,309	£1,636	£1,930	£2,515	£3,686	£7,157	£10,418	£13,469 No. седмици 1 2 3 4 5 6 8 12 24 36 48 15 часа на седмица	£405	£789	£1,155	£1,493	£1,805	£2,116	£2,739	£3,985	£7,706	£11,269	£14,640 25 часа на седмица	£500	£982	£1,430	£1,866	£2,261	£2,661	£3,450	£5,024	£9,461	£13,876	£18,115